Monday, November 03, 2008

Jivitachi pon’tti

Jivitachi pon’tti
Jivitachi pon’tti pettonuch urchi
Fultim-fulam pormollot ravchim
Suriachim kirnnam ximpddot vechim
Kallim kupam pavs zavn zoddchim.

Tela vinnem pon’tti pettch na
Zhadda vinnem ful fulchem na
Uzvadda vinnem suria ievcho na
Kupam vinnem pavs zoddcho na.

Jivitachi pon’tti oxich pettom
Pormoll fulancho osoch pormollom
Kirnnam mogachim ximpddot vochom
Kallim kupam jivitant na disom.

Pon’tti mogachi petton
Kallok sogllo pois vochom
Ful mogachem pormollom
Pormoll soglleak ximpddot vochom.
Kirnnam mogachim ximpddom
Jivitant sogllo uzvadd disom
Kallim kupam zoddun
Jivit portun novem disom.

Milton R. Nagpur

No comments: