Monday, November 03, 2008

Bhorti ani suktiBhorti ani sukti


Tinsanjechea vellar
Veller gelem doria bhettek
Lokanchi zag na
Vattek konn na
Zannto doria aplo
Sangta zaiteo kannio
Eksuroch koso dista to
Sangtana apleo kannio
Modench paim sanspita
Ani gitam gaita.Aplea vangdda mhaka
Khellunk apoita.
Magir mat to
Gitam bodla gorzunk lagta
Hikmotin ani gorvan to
Apleaxim mhaka oddunk sodta
Punn babddo piso to
Thoddeach vellan sukti yeteli
Hem mat to visorta.

Valeneta D’Cruz

No comments: