Monday, November 03, 2008

Jezuk Mellunk Zai?

Jezuk Mellunk Zai?

Kristak sodunk
Nodi par korchi goroz na
Taka mellunk
Dongor choddun faido na
Tuzo bhav
Piddent koxttovta taka bhett di
Tuzo xezari
Dukhin tollmollta taka buzvonn di
Kristak vollkunk
Tujea bhavachea rupkarak polle
Jivo Krist mellunk
Tujea dusman xezarak mogan vengoi.
Tujexim pavunk Somia
Retir magnnim keleant
Punn,
Darant pavlelea gorjevotank
Ghorachim daram dhampleant.
Igorjek dan dilam
Nanv khambear chitrailam
Punn,
Voizachi goroz asleleank
Jivit mornnak pavoilam
Potta-Kerala povitr zagear
Vorsantlean don pavtti
Punn,
Xezari dukhachea konddant
Matui vell na, daktti bhett korchi.
Jezu Kristacher nodor ghalunk
Mottvo Zakev zhaddar choddlo
Aicho monis voir sorunk
Duddvanchea pattlean gelo
Devmondir ek magnneanchem ghor
Maglear mellta, darar mar, dar ugoddta
Aicho monis aple dolle dhampun
Disun kurdd’do, aikunk bhero zata
Suyechea burankantlean untt pasar zat’lem
Punn gorvixttank sorg darvontteantlea vochun nhoi sompem
Aicho monis unchlea zagear vochun boschem
Voilem pan sokoileak hansun, bhuim poddlem.Lino B. Dourado (Utodd’dekar)

No comments: