Saturday, July 26, 2008

YAD TUJI


YAD TUJI


Fantea parar yad tuji
Surya zaun yeta
Tinsanzchea mond vellar
Ghayall korun veta

Dorya veller yad tuji
Khoddpar yeun bosta
Paim aple udkant buddoun
Xitoll hanso hansta

Chinche zhaddar yad tuji
Amurpikich humkollta
Barik barik pana modim
Varo zaun sollsollta

Dor khinnak yad tuji
Kalliz zaun dhodd-dhoddta
Tuje yadin boroitokoch
Kovitechem mol vaddta


- Guadalupe Dias

No comments: